Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu wg nowej podstawy programowej

 • W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
 • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
 • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

 

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

Ramowy rozkład dnia powinien najlepiej przedstawiać integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

Ramowy rozkład dnia w Wesołych Nutkach

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07.00 - 08.00
Otwieramy drzwi przedszkola
07.00
08.45
Otwieramy drzwi przedszkolaCodziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
07.00
09.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowanePrzygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce . Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek…!
Otwieramy drzwi przedszkola
07.00
08.45
Otwieramy drzwi przedszkolaCodziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
07.00
09.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowanePrzygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce . Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek…!
Otwieramy drzwi przedszkola
07.00
08.45
Otwieramy drzwi przedszkolaCodziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
07.00
09.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowanePrzygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce . Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek…!
Otwieramy drzwi przedszkola
07.00
08.45
Otwieramy drzwi przedszkolaCodziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
07.00
09.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowanePrzygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce . Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek…!
Otwieramy drzwi przedszkola
07.00
08.45
Otwieramy drzwi przedszkolaCodziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
07.00
09.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowanePrzygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce . Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek…!
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Śniadanie
09.00
09.30
ŚniadanieJemy śniadanie. Siedzimy grzecznie-nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki.

Zajęcia zorganizowane
09.30
11.50
Zajęcia zorganizowaneOdbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach : malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości ZAWSZE milutko witanych. A ponadto: …bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy sie aktorami naszego wyjątkowego Teatru.

Przygotowanie do obiadu
11.50
12.00
Przygotowanie do obiaduPrzygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.
Śniadanie
09.00
09.30
ŚniadanieJemy śniadanie. Siedzimy grzecznie-nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki.

Zajęcia zorganizowane
09.30
11.50
Zajęcia zorganizowaneOdbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach : malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości ZAWSZE milutko witanych. A ponadto: …bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy sie aktorami naszego wyjątkowego Teatru.

Przygotowanie do obiadu
11.50
12.00
Przygotowanie do obiaduPrzygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.
Śniadanie
09.00
09.30
ŚniadanieJemy śniadanie. Siedzimy grzecznie-nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki.

Zajęcia zorganizowane
09.30
11.50
Zajęcia zorganizowaneOdbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach : malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości ZAWSZE milutko witanych. A ponadto: …bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy sie aktorami naszego wyjątkowego Teatru.

Przygotowanie do obiadu
11.50
12.00
Przygotowanie do obiaduPrzygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.
Śniadanie
09.00
09.30
ŚniadanieJemy śniadanie. Siedzimy grzecznie-nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki.

Zajęcia zorganizowane
09.30
11.50
Zajęcia zorganizowaneOdbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach : malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości ZAWSZE milutko witanych. A ponadto: …bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy sie aktorami naszego wyjątkowego Teatru.

Przygotowanie do obiadu
11.50
12.00
Przygotowanie do obiaduPrzygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.
Śniadanie
09.00
09.30
ŚniadanieJemy śniadanie. Siedzimy grzecznie-nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki.

Zajęcia zorganizowane
09.30
11.50
Zajęcia zorganizowaneOdbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach : malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości ZAWSZE milutko witanych. A ponadto: …bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy sie aktorami naszego wyjątkowego Teatru.

Przygotowanie do obiadu
11.50
12.00
Przygotowanie do obiaduPrzygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Obiad
12.00
12.30
ObiadJemy pyszny obiadek. – II Danie Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!!
Obiad
12.00
12.30
ObiadJemy pyszny obiadek. – II Danie Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!!
Obiad
12.00
12.30
ObiadJemy pyszny obiadek. – II Danie Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!!
Obiad
12.00
12.30
ObiadJemy pyszny obiadek. – II Danie Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!!
Obiad
12.00
12.30
ObiadJemy pyszny obiadek. – II Danie Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!!
13.00 - 14.00
Leżakowanie/Odpoczynek
13.00
14.45
Leżakowanie/OdpoczynekDzieci młodsze Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy… Albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach. Dzieci starsze Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek , uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…
Leżakowanie/Odpoczynek
13.00
14.45
Leżakowanie/OdpoczynekDzieci młodsze Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy… Albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach. Dzieci starsze Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek , uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…
Leżakowanie/Odpoczynek
13.00
14.45
Leżakowanie/OdpoczynekDzieci młodsze Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy… Albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach. Dzieci starsze Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek , uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…
Leżakowanie/Odpoczynek
13.00
14.45
Leżakowanie/OdpoczynekDzieci młodsze Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy… Albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach. Dzieci starsze Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek , uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…
Leżakowanie/Odpoczynek
13.00
14.45
Leżakowanie/OdpoczynekDzieci młodsze Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy… Albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach. Dzieci starsze Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek , uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Podwieczorek
15.00
15.30
PodwieczorekZjadamy zupkę i podwieczorek. Pychotka!!!!

Zabawy kierowane
15.30
18.30
Zabawy kierowaneUczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

Wyjście do domu
18.30
18.30
Wyjście do domuDo zobaczenia ! Do jutra, przedszkolaki!!!
Podwieczorek
15.00
15.30
PodwieczorekZjadamy zupkę i podwieczorek. Pychotka!!!!

Zabawy kierowane
15.30
18.30
Zabawy kierowaneUczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

Wyjście do domu
18.30
18.30
Wyjście do domuDo zobaczenia ! Do jutra, przedszkolaki!!!
Podwieczorek
15.00
15.30
PodwieczorekZjadamy zupkę i podwieczorek. Pychotka!!!!

Zabawy kierowane
15.30
18.30
Zabawy kierowaneUczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

Wyjście do domu
18.30
18.30
Wyjście do domuDo zobaczenia ! Do jutra, przedszkolaki!!!
Podwieczorek
15.00
15.30
PodwieczorekZjadamy zupkę i podwieczorek. Pychotka!!!!

Zabawy kierowane
15.30
18.30
Zabawy kierowaneUczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

Wyjście do domu
18.30
18.30
Wyjście do domuDo zobaczenia ! Do jutra, przedszkolaki!!!
Podwieczorek
15.00
15.30
PodwieczorekZjadamy zupkę i podwieczorek. Pychotka!!!!

Zabawy kierowane
15.30
18.30
Zabawy kierowaneUczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

Wyjście do domu
18.30
18.30
Wyjście do domuDo zobaczenia ! Do jutra, przedszkolaki!!!
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Poniedziałek

 • Otwieramy drzwi przedszkola
  07.00 - 08.45
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
  07.00 - 09.00
 • Śniadanie
  09.00 - 09.30
 • Zajęcia zorganizowane
  09.30 - 11.50
 • Przygotowanie do obiadu
  11.50 - 12.00
 • Obiad
  12.00 - 12.30
 • Leżakowanie/Odpoczynek
  13.00 - 14.45
 • Podwieczorek
  15.00 - 15.30
 • Zabawy kierowane
  15.30 - 18.30
 • Wyjście do domu
  18.30 - 18.30

Wtorek

 • Otwieramy drzwi przedszkola
  07.00 - 08.45
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
  07.00 - 09.00
 • Śniadanie
  09.00 - 09.30
 • Zajęcia zorganizowane
  09.30 - 11.50
 • Przygotowanie do obiadu
  11.50 - 12.00
 • Obiad
  12.00 - 12.30
 • Leżakowanie/Odpoczynek
  13.00 - 14.45
 • Podwieczorek
  15.00 - 15.30
 • Zabawy kierowane
  15.30 - 18.30
 • Wyjście do domu
  18.30 - 18.30

Środa

 • Otwieramy drzwi przedszkola
  07.00 - 08.45
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
  07.00 - 09.00
 • Śniadanie
  09.00 - 09.30
 • Zajęcia zorganizowane
  09.30 - 11.50
 • Przygotowanie do obiadu
  11.50 - 12.00
 • Obiad
  12.00 - 12.30
 • Leżakowanie/Odpoczynek
  13.00 - 14.45
 • Podwieczorek
  15.00 - 15.30
 • Zabawy kierowane
  15.30 - 18.30
 • Wyjście do domu
  18.30 - 18.30

Czwartek

 • Otwieramy drzwi przedszkola
  07.00 - 08.45
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
  07.00 - 09.00
 • Śniadanie
  09.00 - 09.30
 • Zajęcia zorganizowane
  09.30 - 11.50
 • Przygotowanie do obiadu
  11.50 - 12.00
 • Obiad
  12.00 - 12.30
 • Leżakowanie/Odpoczynek
  13.00 - 14.45
 • Podwieczorek
  15.00 - 15.30
 • Zabawy kierowane
  15.30 - 18.30
 • Wyjście do domu
  18.30 - 18.30

Piątek

 • Otwieramy drzwi przedszkola
  07.00 - 08.45
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kierowane
  07.00 - 09.00
 • Śniadanie
  09.00 - 09.30
 • Zajęcia zorganizowane
  09.30 - 11.50
 • Przygotowanie do obiadu
  11.50 - 12.00
 • Obiad
  12.00 - 12.30
 • Leżakowanie/Odpoczynek
  13.00 - 14.45
 • Podwieczorek
  15.00 - 15.30
 • Zabawy kierowane
  15.30 - 18.30
 • Wyjście do domu
  18.30 - 18.30
No wydarzenia available!

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close